ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดื... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ค่านิยมการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2561

    ค่านิยมการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2561

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

  • ขอเชิญเที่ยวงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 – 28 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

    ขอเชิญเที่ยวงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 ร

  • จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  • Infographic ชุดข้อมูล MIS

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.