Previous
Next
 • สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงค

 • สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

  สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัก

 • สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

  สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเ

 • สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมอบพวงมาลัย ดอกไม้สด เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

  สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมอบพวงมาลัย ดอกไม้สด เนื่อ

 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ สถานที่ ณ กศน. อำเภอหล่มสัก อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอหล่มเก่

  วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพช

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.