แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ สถานที่ ณ กศน. อำเภอหล่มสัก อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอหล่มเก่ เขียนโดย admin 183
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 171
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 176
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 152
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 272
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ฯ เขียนโดย admin 193
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ฯ เขียนโดย admin 149
นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน มิถุยายน 2561 เขียนโดย admin 228
การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 222
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดปี2561 เขียนโดย admin 293

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.