แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ เขียนโดย admin 184
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน เขียนโดย admin 185
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart Province 2020 เขียนโดย admin 183
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎตาคม 2561 เขียนโดย admin 174
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมหาธรรมราชา เขียนโดย admin 199
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2561 เขียนโดย admin 218
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 281
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 201
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เขียนโดย admin 216
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมอบพวงมาลัย ดอกไม้สด เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 142

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.