แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ซ้อมปั่น Bike อุ่นไอรัก เขียนโดย admin 154
การสร้างเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ "สถิติอาสา" เขียนโดย admin 91
การสร้างเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ "สถิติอาสา" เขียนโดย admin 94
วันรักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 136
ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 108
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เขียนโดย admin 138
ประเพณีลอยกระทงวิถีถิ่น วิถีไทย เขียนโดย admin 152
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 127
ประชุม Smart Province เขียนโดย admin 114
การอบรมเยาวชน “Young PRD เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน" เขียนโดย admin 166

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.