แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ เพื่อการจัดการด้านขยะ เขียนโดย admin 146
การจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เขียนโดย admin 131
อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เขียนโดย admin 170
Bike อุ่นไอรัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 165
การสร้างเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ "สถิติอาสา" เขียนโดย admin 210
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เขียนโดย admin 181
วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 191
ซ้อมปั่น Bike อุ่นไอรัก เขียนโดย admin 198
การสร้างเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ "สถิติอาสา" เขียนโดย admin 120
การสร้างเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ "สถิติอาสา" เขียนโดย admin 124

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.