แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เขียนโดย admin 110
ประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 92
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 98
ทำบุญสำนักงาน เนื่องในโอกาสสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เขียนโดย admin 94
เปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เขียนโดย admin 113
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เขียนโดย admin 152
งานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย เขียนโดย admin 147
"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" เขียนโดย admin 176
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ เพื่อการจัดการด้านขยะ เขียนโดย admin 127
การจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เขียนโดย admin 115

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.