แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 21 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 108
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 20 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 99
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 19 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 89
ร่วมเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 124
งานวันพิการสากล จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 136
ร่วมแถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 182
ร่วมเปิดโครงการพัฒนาสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 115
งานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.หล่มสัก เขียนโดย admin 125
งานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.หนองไผ่ เขียนโดย admin 130
สวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย admin 109

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.