แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมเดินรณรงค์คัดแยกขยะ บริเวณงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 198
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 200
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 23 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 166
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2562 เขียนโดย admin 175
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 22 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 182
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 21 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 194
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 20 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 178
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 19 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 159
ร่วมเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 213
งานวันพิการสากล จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 240

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.