แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์ ICT ชุมชน วัดโคกตายอ เพื่อขอย้ายไปอยู่โรงเรียนบ้านราหุล เขียนโดย admin 213
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 180
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 193
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2561” เขียนโดย admin 245
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 258
อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 288
การสำรวจการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 246
ร่วมงานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยประจำเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 186
ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ริมน้ำเกาะเพชร เขียนโดย admin 172
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย admin 242

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.