แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 243
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดปี2561 เขียนโดย admin 318
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 252
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2561 เขียนโดย admin 263
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 296
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ เขียนโดย admin 208
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการต้านโกง เขียนโดย admin 221
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการใช้ถนน สาย ค.1 (ถนนสายข้างศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์) เขียนโดย admin 188
ร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจาปี 2561 เขียนโดย admin 200
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย วรางกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 265

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.