แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ เขียนโดย admin 137
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนกันยายน 2562 (ครั้งที่ 7/2562) เขียนโดย admin 36
ประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 203
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 192
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2562 เขียนโดย admin 210
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 และ 18 ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบาลรัฐบาล 9 ด้าน เขียนโดย admin 98
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 27 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 143
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 26 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 124
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 25 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 154
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 158

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.