แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 และ 18 ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบาลรัฐบาล 9 ด้าน เขียนโดย admin 60
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 27 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 101
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 26 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 88
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 25 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 114
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 114
ร่วมเดินรณรงค์คัดแยกขยะ บริเวณงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 124
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 110
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 23 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 92
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2562 เขียนโดย admin 102
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 22 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 97

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.