แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับ เจ้าหน้าที่วิชาการ ณ โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 9
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเวียนเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 4
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวั เขียนโดย admin 6
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพรบูรณ์ พร้อมทั้งข้าราชการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 27
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2560 ณ เทศบาลตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 13
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 14
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล เขียนโดย admin 35
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางณัชชาพร จันทรสุกรี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม นายอานนท์ จันทวิช เดินทางมาติดตามความก้าวหน้า แ เขียนโดย admin 34
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหากรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ "วิทยานุกูลนารีโดม" โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 19
ในวันที่ 10 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกตรวจโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในพื้นที่ อำเภอชนแดน และ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 33

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.