แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมวันปิยมหาราช ปี 2561 เขียนโดย admin 20
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เขียนโดย admin 26
พิธีบวงสรวงประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ปี 2561 เขียนโดย admin 36
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอ วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 33
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 28
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart Province 2020 เขียนโดย admin 40
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎตาคม 2561 เขียนโดย admin 46
นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน มิถุยายน 2561 เขียนโดย admin 60
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย วรางกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 58
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 42

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.