แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมงานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยประจำเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 54
ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ริมน้ำเกาะเพชร เขียนโดย admin 35
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย admin 82
“งานเถลิงศก มหาสงกรานต์ เพชรบุระ 636 ปี วัดมหาธาตุ สวดมนต์ข้ามจุลศักราช 1380 วิถีถิ่น วิถีพุทธ วิธีอาเซียน” เขียนโดย admin 42
ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 34
ร่วมแสดงมุทิตาจิตเข้าอวยพรและรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 40
โครงการเพชรบูรณ์คนสุข เมืองสวย ด้วยมือและใจเรา กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เขียนโดย admin 38
ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 64
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 85
งานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 38

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.