แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปลอยลงสู่แม่น้ำป่าสัก วัดโบสถ์ชนะมาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 21
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค เขียนโดย admin 17
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค เขียนโดย admin 18
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานและโคมตะเกียง สำหรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 23
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 24
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ณ บริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 31
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมถวานพระราชกุศล พิธีถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 12
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 18
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงรพปฎบสุวรรณฉัตร ประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 22
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 17

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.