แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มเพื่อประชาชน ครั้งที่ 7/2560 เขียนโดย admin 4
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจิญพระพุทธมนต์เย็นถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 2
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 "คืนค้อให้เขา" เขียนโดย admin 1
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 1
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทาง "ประชารัฐ" เขียนโดย admin 1
วันที่ 27 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจัหวัดเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกผู้อำนวยการสภากาชาไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 เขียนโดย admin 21
วันที่ 26 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาขน ครั้งที่ 5/2560 ณ เทศบาลตำบลนางั่ว ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรณ์ เขียนโดย admin 25
วันที่ 24 เมษายน 2560 นางนงลักษณ์ ขุนโต หัวหน้าฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน เมษายน 2560 เขียนโดย admin 21
ในวันที่ 20 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในพื้นที่ อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 9
ในวันที่ 19 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในพื้นที่ อำเภอหนองไผ่และอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 14

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.