แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย admin 12
“งานเถลิงศก มหาสงกรานต์ เพชรบุระ 636 ปี วัดมหาธาตุ สวดมนต์ข้ามจุลศักราช 1380 วิถีถิ่น วิถีพุทธ วิธีอาเซียน” เขียนโดย admin 13
ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 11
ร่วมแสดงมุทิตาจิตเข้าอวยพรและรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 12
โครงการเพชรบูรณ์คนสุข เมืองสวย ด้วยมือและใจเรา กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เขียนโดย admin 10
ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 7
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 36
งานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 17
กิจกรรม “ 3 เก็บ 5 ส.” สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 18
ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562 - 2564 เขียนโดย admin 14

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.