แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมปลูกต้นไม้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ สถานีผลิตไฟฟ้ากังหันลม ม.10 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 18
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรรณ์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม นางอรวรรณ สุทธรางกูร ตรวจราชการโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชาการและโครงการ สอ.60 เขียนโดย admin 25
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นางณัชชาพร จันทรสุกรี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ อ่างเก็บน้ำ ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 12
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 16
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขุนโต หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาขน ครั้งที่ 10/2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชร เขียนโดย admin 7
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงดิจทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นาวาอากาศสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเน็ตประชารัฐของจังหวัดเพชร เขียนโดย admin 7
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกีัยรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28กรกฎาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 7
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวานเป็ยพระราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอ เขียนโดย admin 5
ในวันที่26 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาขน ครั้งที่ 9/2560 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบุรณ์ เขียนโดย admin 6
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 5

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.