แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 161
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 218
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 196
ประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย admin 337
ประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 418
ประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2563 เขียนโดย admin 462
กิจกรรม"เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเขาค้อ" เขียนโดย admin 507
ต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 470
ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เขียนโดย admin 315
งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 (World Soil Day) เขียนโดย admin 343

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.