แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่1/2563 เขียนโดย admin 4
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ เขียนโดย admin 57
ประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 126
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 110
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2562 เขียนโดย admin 113
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 และ 18 ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบาลรัฐบาล 9 ด้าน เขียนโดย admin 42
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 27 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 83
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 26 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 72
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 25 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 96
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 93

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.