แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 9
ประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2563 เขียนโดย admin 27
กิจกรรม"เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเขาค้อ" เขียนโดย admin 37
พิธีเปิดกิจกรรม"เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน" เขียนโดย admin 44
ต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 51
ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เขียนโดย admin 46
งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 (World Soil Day) เขียนโดย admin 41
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่1/2563 เขียนโดย admin 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ เขียนโดย admin 109
ประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 181

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.