แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมแถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 17
ร่วมเปิดโครงการพัฒนาสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 15
งานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.หล่มสัก เขียนโดย admin 12
งานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.หนองไผ่ เขียนโดย admin 12
สวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย admin 6
ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เขียนโดย admin 16
ประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 10
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 10
ทำบุญสำนักงาน เนื่องในโอกาสสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เขียนโดย admin 10
เปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เขียนโดย admin 9

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.