แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย admin 44
ประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 139
ประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2563 เขียนโดย admin 176
กิจกรรม"เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเขาค้อ" เขียนโดย admin 178
ต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 196
ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เขียนโดย admin 112
งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 (World Soil Day) เขียนโดย admin 109
ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 32
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 42
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่1/2563 เขียนโดย admin 128

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.