แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 25
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 21
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2562 เขียนโดย admin 21
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 27 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 26
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 26 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 23
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 25 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 24
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 22
ร่วมเดินรณรงค์คัดแยกขยะ บริเวณงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 23
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 21
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 23 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 17

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.