แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 15
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 17
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 13
TOT Young Club ประจำปี ๒๕๖๑ “เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐ” เขียนโดย admin 20
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 16
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 12
ประชุมประจำเดือนสำนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2561 เขียนโดย admin 25
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2561 เขียนโดย admin 42
การลงพื้นที่ตรวจราชการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เขียนโดย admin 24
ประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 เขียนโดย 47
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ภาคเหนือ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" เขียนโดย admin 53
หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน เขียนโดย admin 44
มอบอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการ เขียนโดย admin 27
มอบอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการ เขียนโดย admin 39
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 47
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ จัดประชุมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ปี 2561 ประจำเดือน สิงหาคม ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอ บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 16
Samart Province in Action เขียนโดย admin 38
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก เขียนโดย admin 24
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า เขียนโดย admin 37
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10/2561 เขียนโดย admin 48
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอศรีเทพ เขียนโดย admin 24
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ เขียนโดย admin 14
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน เขียนโดย admin 34
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมหาธรรมราชา เขียนโดย admin 30
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2561 เขียนโดย admin 62
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 38
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 38
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เขียนโดย admin 42
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมอบพวงมาลัย ดอกไม้สด เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 24
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ สถานที่ ณ กศน. อำเภอหล่มสัก อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอหล่มเก่ เขียนโดย admin 32
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 33
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 21
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 28
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 43
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ฯ เขียนโดย admin 29
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ฯ เขียนโดย admin 28
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ปี 2561 เขียนโดย admin 32
ประชสัมพันธ์โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี2561 เขียนโดย admin 35
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี2561 เขียนโดย admin 25
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า ปี2561 เขียนโดย admin 35
ประชาสัมพันธ์โครงการ การประมวลพืื้นที่ก่อสร้าง ปี2561 เขียนโดย admin 51
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจธุรกิจการค้าและธุรกิจทางการบริการ ปี2561 เขียนโดย admin 40
การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 43
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดปี2561 เขียนโดย admin 72
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 62
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2561 เขียนโดย admin 68
ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 52
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 67
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ เขียนโดย admin 50
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการต้านโกง เขียนโดย admin 44
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการใช้ถนน สาย ค.1 (ถนนสายข้างศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์) เขียนโดย admin 49
ร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจาปี 2561 เขียนโดย admin 30
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 42
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 41
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์ ICT ชุมชน วัดโคกตายอ เพื่อขอย้ายไปอยู่โรงเรียนบ้านราหุล เขียนโดย admin 56
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 38
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2561” เขียนโดย admin 82
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 130
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 76
อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 80
การสำรวจการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 65
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 75
พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เขียนโดย admin 64
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 71
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 88
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 152
ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 87
เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 231
ค่านิยมการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 109

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.