พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

         

 วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิิติจังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

      

       

วันที่ 6 เมษายน 2561 นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

  พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

 • ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคร

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปร

 • ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เขียนโดย admin 25
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 23
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 29
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 26
ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 21
วารสารเศรษฐกิจและสังคม "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง" เขียนโดย admin 23
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 57
โครงการสำรวจ ประจำเดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 57
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 68
ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 115
มกราคม 2561 เขียนโดย admin 114
ประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 89
เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 107
ค่านิยมการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 68
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 89
Infographic ชุดข้อมูล MIS เขียนโดย admin 289
การวิเคราะห์และสรุปสถานณ์ตามชุดข้อมูล MIS เขียนโดย วงศกร ทองพัด 285
Mindmap ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย วงศกร ทองพัด 641
Mindmap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย วงศกร ทองพัด 903
Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว เขียนโดย วงศกร ทองพัด 662
Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย วงศกร ทองพัด 815
แผนการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย วงศกร ทองพัด 429

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.