แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564 เขียนโดย admin 39
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาตามแนววิถีใหม่ (New Normal) เขียนโดย admin 50
โครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง 2564 เขียนโดย admin 178
ขอเชิญชวนมาสมัครเป็น "อาสาสมัครดิจิทัล" เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ และการตรวจสอบข่าวปลอมผ่านแอปพลิเคชั่น อสด. เขียนโดย admin 224
5 ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาล เขียนโดย admin 138
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย admin 162
ร่วมมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลในกิจกรรม "เพชรบูรณ์พาโชค" งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 132
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 85
ร่วมงาน "วันดินโลก ปี 2563 รักปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" เขียนโดย admin 92
โครงการสำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 103
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ประกาศใช้แล้ว...ผู้ใช้บริการเสริมความงานต้องรู้ เขียนโดย admin 103
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง โควิด 19 กับดักเที่ยวบินชะงัก ผู้บริโภคโวยขอเงินคืน เขียนโดย admin 114
โครงการสำรวจ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 164
พิธีเนรัญชราสัตยาธิษฐาน ลอยถาด ชักโคม ลอยกระทงบูชาพระพุทธเจ้า ทักษิณาวรรตพระมหาธาตุเจดีย์ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 118
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเรือทาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 117
กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 102
โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 146
สถานะข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 134
ร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2563 ณ วัดโบสถ์ชนะมาร เขียนโดย admin 194
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษกเหรียญรุ่นอุ้มพระฯ และพิธีบวงสรวงเทพยดา ณ วัดไตรภูมิ เขียนโดย admin 186
ร่วมออกโรงทานพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 172
ร่วมเป็นเกรียติในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และพิธีแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เขียนโดย admin 167
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 215
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 2563 เขียนโดย admin 219
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมา) ของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 267
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 297
#ThaiFightCOVID Aplication สำหรับการลงทะเบียนตามพื้นที่ที่ท่านต้องการจะกักตัว เขียนโดย admin 248
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 258
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่4/2563 เขียนโดย admin 308
วันมาฆบูชา พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 393
บมจ.ทีโอที ปรับปรุงประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตในโครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน 24,700 จุด จากเดิม 30/10 Mbps (Download/Upload) เป็นความเร็ว 100/50 Mbps (Download/Upload) ด้วยอัตราค่าบริการเท่าเดิม เขียนโดย admin 310
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย admin 268
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินไทหล่ม เขียนโดย admin 257
การประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานรัฐ ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 231
ร่วมเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ 2563 เขียนโดย admin 238
ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 2563 เขียนโดย admin 264
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 233
ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2563 เขียนโดย admin 252
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)และร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 เขียนโดย admin 272
เลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลรุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program: DTP#2) เขียนโดย admin 253
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 4/2562 เขียนโดย admin 253
ดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2562 เขียนโดย admin 277
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2563 เขียนโดย admin 259
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขียนโดย admin 280
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 316
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 296
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 444
ร่วมงานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 304
งานประเพณีลอยกระทง "พิธีเนรัญชรา สัตยาธิษฐาน ลอยถาด ชักโคม ลอยกระทงบูชาพระพุทธเจ้า ทักษิณาวรรตมหาธาตุเจดีย์" จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 318
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 300
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมส่ง "คุณมาดี" ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 7 โครงการ เขียนโดย admin 313
Digital Government Award 2019 เขียนโดย admin 295
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ เขียนโดย admin 315
ขอเลื่อนประกาศรายชื่อเพื่อคดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 361
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 410
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกระตุ้นการใช้งานแอปพลิเคชัน "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เขียนโดย admin 310
ตัวชี้วัดประเทศไทยและอาเซียน 2562 เขียนโดย admin 383
สรุปปัญหา/ภัยภิบัติที่ส่งผลต่อการทำการเกษตร (พ.ค.60-พ.ค.61) เขียนโดย admin 357
ครัวเรือนเกษตรกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเกษตร (พ.ค.60-พ.ค.61) เขียนโดย admin 409
โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 405
วันมาฆบูชา พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 463
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 476
โครงสร้างผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 458
สสช.งดรับเเละให้ของขวัญ = ลดการคอรัปชัน เขียนโดย admin 455
Digital Government เขียนโดย admin 393
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 440
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 416
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 494
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 487
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ปี 2561 เขียนโดย admin 430
ประชสัมพันธ์โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี2561 เขียนโดย admin 425
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี2561 เขียนโดย admin 393
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า ปี2561 เขียนโดย admin 439
ประชาสัมพันธ์โครงการ การประมวลพืื้นที่ก่อสร้าง ปี2561 เขียนโดย admin 484
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจธุรกิจการค้าและธุรกิจทางการบริการ ปี2561 เขียนโดย admin 394
ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 493
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 572
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 467
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 432
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 579
ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 436

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.