แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 9
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 6
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เขียนโดย admin 7
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมอบพวงมาลัย ดอกไม้สด เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 3
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ สถานที่ ณ กศน. อำเภอหล่มสัก อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอหล่มเก่ เขียนโดย admin 5
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 2
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 4
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 2
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ฯ เขียนโดย admin 14
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ฯ เขียนโดย admin 11
นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน มิถุยายน 2561 เขียนโดย admin 13
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ปี 2561 เขียนโดย admin 15
ประชสัมพันธ์โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี2561 เขียนโดย admin 10
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี2561 เขียนโดย admin 8
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า ปี2561 เขียนโดย admin 21
ประชาสัมพันธ์โครงการ การประมวลพืื้นที่ก่อสร้าง ปี2561 เขียนโดย admin 19
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจธุรกิจการค้าและธุรกิจทางการบริการ ปี2561 เขียนโดย admin 16
การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 24
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดปี2561 เขียนโดย admin 25
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 32
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2561 เขียนโดย admin 18
ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 35
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 29
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ เขียนโดย admin 30
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการต้านโกง เขียนโดย admin 22
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการใช้ถนน สาย ค.1 (ถนนสายข้างศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์) เขียนโดย admin 24
ร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจาปี 2561 เขียนโดย admin 16
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย วรางกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 17
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 28
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 22
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์ ICT ชุมชน วัดโคกตายอ เพื่อขอย้ายไปอยู่โรงเรียนบ้านราหุล เขียนโดย admin 23
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 20
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 17
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2561” เขียนโดย admin 45
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 55
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 37
อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 40
การสำรวจการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 41
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 34
พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เขียนโดย admin 47
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 46
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 57
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 54
ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 42
วารสารเศรษฐกิจและสังคม "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง" เขียนโดย admin 45
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 75
โครงการสำรวจ ประจำเดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 72
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 87
ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 130
มกราคม 2561 เขียนโดย admin 148
ประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 102
เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 133
ค่านิยมการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 82
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 102
Infographic ชุดข้อมูล MIS เขียนโดย admin 338
การวิเคราะห์และสรุปสถานณ์ตามชุดข้อมูล MIS เขียนโดย วงศกร ทองพัด 337
Mindmap ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย วงศกร ทองพัด 740
Mindmap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย วงศกร ทองพัด 1000
Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว เขียนโดย วงศกร ทองพัด 806
Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย วงศกร ทองพัด 926
แผนการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย วงศกร ทองพัด 484

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.