แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 เขียนโดย วงศกร ทองพัด 34
สำมะโนอุตสาหกรรม เขียนโดย admin 98
Mindmap ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย วงศกร ทองพัด 194
Mindmap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย วงศกร ทองพัด 203
Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว เขียนโดย วงศกร ทองพัด 211
Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย วงศกร ทองพัด 259
แผนการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย วงศกร ทองพัด 126
ค่านิยม"การให้และรับของขวัญ"ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เขียนโดย นายจักรพนธ์ วันเพ็ง 887
รายชื่อศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 667

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.