แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญชวนมาสมัครเป็น "อาสาสมัครดิจิทัล" เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ และการตรวจสอบข่าวปลอมผ่านแอปพลิเคชั่น อสด. เขียนโดย admin 12
5 ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาล เขียนโดย admin 9
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย admin 11
ร่วมมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลในกิจกรรม "เพชรบูรณ์พาโชค" งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 20
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 20
ร่วมงาน "วันดินโลก ปี 2563 รักปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" เขียนโดย admin 30
โครงการสำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 43
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ประกาศใช้แล้ว...ผู้ใช้บริการเสริมความงานต้องรู้ เขียนโดย admin 49
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง โควิด 19 กับดักเที่ยวบินชะงัก ผู้บริโภคโวยขอเงินคืน เขียนโดย admin 45
โครงการสำรวจ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 106
พิธีเนรัญชราสัตยาธิษฐาน ลอยถาด ชักโคม ลอยกระทงบูชาพระพุทธเจ้า ทักษิณาวรรตพระมหาธาตุเจดีย์ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 67
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเรือทาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 57
กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 46
โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 83
สถานะข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 77
ร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2563 ณ วัดโบสถ์ชนะมาร เขียนโดย admin 112
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษกเหรียญรุ่นอุ้มพระฯ และพิธีบวงสรวงเทพยดา ณ วัดไตรภูมิ เขียนโดย admin 117
ร่วมออกโรงทานพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 99
ร่วมเป็นเกรียติในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และพิธีแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เขียนโดย admin 95
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 149
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 2563 เขียนโดย admin 156
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมา) ของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 213
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 227
#ThaiFightCOVID Aplication สำหรับการลงทะเบียนตามพื้นที่ที่ท่านต้องการจะกักตัว เขียนโดย admin 194
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 205
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่4/2563 เขียนโดย admin 254
วันมาฆบูชา พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 315
บมจ.ทีโอที ปรับปรุงประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตในโครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน 24,700 จุด จากเดิม 30/10 Mbps (Download/Upload) เป็นความเร็ว 100/50 Mbps (Download/Upload) ด้วยอัตราค่าบริการเท่าเดิม เขียนโดย admin 253
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย admin 212
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินไทหล่ม เขียนโดย admin 207
การประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานรัฐ ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 184
ร่วมเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ 2563 เขียนโดย admin 193
ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 2563 เขียนโดย admin 206
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 186
ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2563 เขียนโดย admin 202
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)และร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 เขียนโดย admin 220
เลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลรุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program: DTP#2) เขียนโดย admin 201
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 4/2562 เขียนโดย admin 204
ดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2562 เขียนโดย admin 223
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2563 เขียนโดย admin 205
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขียนโดย admin 226
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 261
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 238
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 300
ร่วมงานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 242
งานประเพณีลอยกระทง "พิธีเนรัญชรา สัตยาธิษฐาน ลอยถาด ชักโคม ลอยกระทงบูชาพระพุทธเจ้า ทักษิณาวรรตมหาธาตุเจดีย์" จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 259
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 250
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมส่ง "คุณมาดี" ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 7 โครงการ เขียนโดย admin 260
Digital Government Award 2019 เขียนโดย admin 236
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ เขียนโดย admin 267
ขอเลื่อนประกาศรายชื่อเพื่อคดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 305
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 345
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกระตุ้นการใช้งานแอปพลิเคชัน "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เขียนโดย admin 259
ตัวชี้วัดประเทศไทยและอาเซียน 2562 เขียนโดย admin 334
สรุปปัญหา/ภัยภิบัติที่ส่งผลต่อการทำการเกษตร (พ.ค.60-พ.ค.61) เขียนโดย admin 308
ครัวเรือนเกษตรกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเกษตร (พ.ค.60-พ.ค.61) เขียนโดย admin 362
โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 348
วันมาฆบูชา พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 412
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 411
โครงสร้างผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 403
สสช.งดรับเเละให้ของขวัญ = ลดการคอรัปชัน เขียนโดย admin 404
Digital Government เขียนโดย admin 355
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 389
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 363
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 441
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 432
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ปี 2561 เขียนโดย admin 376
ประชสัมพันธ์โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี2561 เขียนโดย admin 378
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี2561 เขียนโดย admin 342
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า ปี2561 เขียนโดย admin 386
ประชาสัมพันธ์โครงการ การประมวลพืื้นที่ก่อสร้าง ปี2561 เขียนโดย admin 436
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจธุรกิจการค้าและธุรกิจทางการบริการ ปี2561 เขียนโดย admin 343
ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 448
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 517
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 414
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 383
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 528
ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 390

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.