แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2561 เขียนโดย admin 11
การลงพื้นที่ตรวจราชการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เขียนโดย admin 8
ประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 เขียนโดย 16
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ภาคเหนือ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" เขียนโดย admin 9
หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน เขียนโดย admin 17
มอบอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการ เขียนโดย admin 8
มอบอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการ เขียนโดย admin 13
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 28
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอ วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 14
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ จัดประชุมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ปี 2561 ประจำเดือน สิงหาคม ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 9
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 9
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอ บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 6
สังคมผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย admin 10
Samart Province in Action เขียนโดย admin 12
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก เขียนโดย admin 18
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า เขียนโดย admin 11
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10/2561 เขียนโดย admin 26
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอศรีเทพ เขียนโดย admin 10
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ เขียนโดย admin 8
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน เขียนโดย admin 8
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart Province 2020 เขียนโดย admin 8
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎตาคม 2561 เขียนโดย admin 27
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมหาธรรมราชา เขียนโดย admin 18
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2561 เขียนโดย admin 48
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 26
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 25
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เขียนโดย admin 21
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมอบพวงมาลัย ดอกไม้สด เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 17
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ สถานที่ ณ กศน. อำเภอหล่มสัก อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอหล่มเก่ เขียนโดย admin 17
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 13
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 18
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 13
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ฯ เขียนโดย admin 22
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ฯ เขียนโดย admin 19
นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน มิถุยายน 2561 เขียนโดย admin 23
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ปี 2561 เขียนโดย admin 25
ประชสัมพันธ์โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี2561 เขียนโดย admin 18
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี2561 เขียนโดย admin 17
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า ปี2561 เขียนโดย admin 28
ประชาสัมพันธ์โครงการ การประมวลพืื้นที่ก่อสร้าง ปี2561 เขียนโดย admin 28
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจธุรกิจการค้าและธุรกิจทางการบริการ ปี2561 เขียนโดย admin 25
การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 32
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดปี2561 เขียนโดย admin 60
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 42
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2561 เขียนโดย admin 27
ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 44
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 42
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ เขียนโดย admin 40
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการต้านโกง เขียนโดย admin 30
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการใช้ถนน สาย ค.1 (ถนนสายข้างศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์) เขียนโดย admin 33
ร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจาปี 2561 เขียนโดย admin 23
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย วรางกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 25
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 36
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 30
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์ ICT ชุมชน วัดโคกตายอ เพื่อขอย้ายไปอยู่โรงเรียนบ้านราหุล เขียนโดย admin 42
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 29
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 25
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2561” เขียนโดย admin 57
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 88
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 48
อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 51
การสำรวจการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 52
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 46
พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เขียนโดย admin 57
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 55
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 75
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 79
ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 51
เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 165
ค่านิยมการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 97
Infographic ชุดข้อมูล MIS เขียนโดย admin 385
การวิเคราะห์และสรุปสถานณ์ตามชุดข้อมูล MIS เขียนโดย วงศกร ทองพัด 385
Mindmap ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย วงศกร ทองพัด 907
Mindmap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย วงศกร ทองพัด 1140
Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว เขียนโดย วงศกร ทองพัด 957
Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย วงศกร ทองพัด 1034
แผนการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย วงศกร ทองพัด 512

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.