แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ค่านิยมการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 42
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 36
ขอเชิญเที่ยวงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 – 28 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 137
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 37
Infographic ชุดข้อมูล MIS เขียนโดย admin 148
การวิเคราะห์และสรุปสถานณ์ตามชุดข้อมูล MIS เขียนโดย วงศกร ทองพัด 142
Mindmap ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย วงศกร ทองพัด 499
Mindmap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย วงศกร ทองพัด 752
Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว เขียนโดย วงศกร ทองพัด 518
Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย วงศกร ทองพัด 657
แผนการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย วงศกร ทองพัด 274
ค่านิยม"การให้และรับของขวัญ"ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เขียนโดย นายจักรพนธ์ วันเพ็ง 996
รายชื่อศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 788

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.