แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส1/2561) เขียนโดย admin 554
การประมงน้ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2559 เขียนโดย admin 278
เนื้อที่ทำการเกษตร 2560 เขียนโดย admin 282
จำนวนประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 961
สถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 269
การสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน "มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561" เขียนโดย admin 236
ผลการจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 314
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 288
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 233
ประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 391

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.