แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติด้านพลังงาน ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย admin 188
ภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส1/2561) เขียนโดย admin 467
การประมงน้ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2559 เขียนโดย admin 205
เนื้อที่ทำการเกษตร 2560 เขียนโดย admin 218
จำนวนประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 816
สถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 217
การสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน "มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561" เขียนโดย admin 178
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 245
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 221
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 172

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.