แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2560 เขียนโดย admin 488
พื้นที่ก่อสร้างจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 60 เขียนโดย admin 250
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปี 61 เขียนโดย admin 524
รถจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 (ปี2560) เขียนโดย admin 302
สถิติปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย admin 329
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี2560 เขียนโดย admin 310
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปี2560 เขียนโดย admin 262
สถิติอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย admin 379
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2559 เขียนโดย admin 304
สถิติด้านพลังงาน ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย admin 257

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.