แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ข้อมูลแจงนับ) เขียนโดย admin 245
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2560 เขียนโดย admin 379
พื้นที่ก่อสร้างจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 60 เขียนโดย admin 181
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปี 61 เขียนโดย admin 410
รถจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 (ปี2560) เขียนโดย admin 239
สถิติปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย admin 243
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี2560 เขียนโดย admin 250
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปี2560 เขียนโดย admin 200
สถิติอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 เขียนโดย admin 264
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2559 เขียนโดย admin 233

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.