แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 เขียนโดย admin 100
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 เขียนโดย admin 119
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2/2562) เขียนโดย admin 121
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1/2562) เขียนโดย admin 108
สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ 2561 เขียนโดย admin 173
สถานการณ์ขยะจังหวัดเพชรบูรณ์ 2561 เขียนโดย admin 118
สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 2561 เขียนโดย admin 178
สถานการณ์ข้าวจังหวัดเพชรบูรณ์ 2561 เขียนโดย admin 94
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี 2561 เขียนโดย admin 197
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2561 เขียนโดย admin 127

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.