แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของ ร้านค้า ต่อการจัดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ถนนคนเดินไทหล่ม เขียนโดย admin 5
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ต่อการจัดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ถนนคนเดินไทหล่ม เขียนโดย admin 4
ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 14
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 34
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3/2562) เขียนโดย admin 91
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 เขียนโดย admin 76
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 เขียนโดย admin 91
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2/2562) เขียนโดย admin 102
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1/2562) เขียนโดย admin 92
สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ 2561 เขียนโดย admin 143

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.