แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 เขียนโดย admin 21
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 เขียนโดย admin 138
รายงานผลการสำรวจผลกระทบจากโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) เขียนโดย admin 173
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร(ไตรมาส 1/2563) เขียนโดย admin 232
สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 เขียนโดย admin 256
สถานการณ์ข้าวจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 เขียนโดย admin 232
ความเคลื่อนไหวทางสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 62 เขียนโดย admin 209
การคาดประมาณประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 220
สังคมผู้สูงอายุปี 62 เขียนโดย admin 223
ผลการประเมินความพึงพอใจของ ร้านค้า ต่อการจัดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ถนนคนเดินไทหล่ม เขียนโดย admin 215

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.