แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆในประเทศ ของรัฐบาล เขียนโดย admin 197
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2/2563) เขียนโดย admin 353
การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 เขียนโดย admin 279
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 เขียนโดย admin 393
รายงานผลการสำรวจผลกระทบจากโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) เขียนโดย admin 506
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร(ไตรมาส 1/2563) เขียนโดย admin 403
สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 เขียนโดย admin 421
สถานการณ์ข้าวจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 เขียนโดย admin 337
ความเคลื่อนไหวทางสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 62 เขียนโดย admin 319
การคาดประมาณประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 381

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.