แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร(ไตรมาส 1/2563) เขียนโดย admin 54
สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 เขียนโดย admin 92
สถานการณ์ข้าวจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 เขียนโดย admin 76
ความเคลื่อนไหวทางสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 62 เขียนโดย admin 84
การคาดประมาณประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 82
สังคมผู้สูงอายุปี 62 เขียนโดย admin 63
ผลการประเมินความพึงพอใจของ ร้านค้า ต่อการจัดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ถนนคนเดินไทหล่ม เขียนโดย admin 101
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ต่อการจัดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ถนนคนเดินไทหล่ม เขียนโดย admin 101
ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 114
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 125

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.