แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส1/2561) เขียนโดย admin 4
การประมงน้ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2559 เขียนโดย admin 5
เนื้อที่ทำการเกษตร 2560 เขียนโดย admin 9
ประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 10
สถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin 27
การสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน "มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561" เขียนโดย admin 25
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 28
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 25
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 26
ประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 50

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.