แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี

 แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564)

 แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

     - แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 2560 | 2559 | 2558

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (แผนแม่บทฉบับ2.pdf)แผนแม่บทฉบับ2.pdf 5270 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.