ที่ตั้งสำนักงาน

แผนที่ตั้งสำนักงาน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5672-9773 โทรสาร 0-5672-9774 โทร.(มท)17377 และ 17378 E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.