พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

         

 วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิิติจังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

      

       

วันที่ 6 เมษายน 2561 นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

  พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

 • ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคร

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปร

 • ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

Mindmap ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

 

Slide1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร                      

 2.การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

 

 3.การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

4.การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า        

5.การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)

6.การพัฒนาระบบการตลาด

 • มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

 • บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง


 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.