ชุดข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 

 ประกอบด้วย  4 เรื่อง ได้แก่  ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ

ผังข้อมูล mindmap และสถิติมีดังนี้

ricenew               Travelnew

oldnew               Trashnew

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.