• กิจกรรม

  กิจกรรม"เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเขาค้อ"

 • พิธีเปิดกิจกรรม

  พิธีเปิดกิจกรรม"เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน"

 • ต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  ต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

  ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพระราชดำเนินเลี

 • งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 (World Soil Day)

  งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 (World Soil Day)

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.