ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ตามที่ได้มีการประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ไปแล้วนั้น

  บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกที่ได้แนบมาท้ายนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560

การสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560

                                                               

  

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลู

  • Infographic ชุดข้อมูล MIS

  • การวิเคราะห์และสรุปสถานณ์ตามชุดข้อมูล MIS

  • การสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560

    การสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560

  • สำมะโนอุตสาหกรรม

    สำมะโนอุตสาหกรรม

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.