•  

  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประช

 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวร

 • ประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

  ประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ย

 • โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2562

  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประช

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.