โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนกันยายน 2562 (ครั้งที่ 7/2562)

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนกันยายน 2562 (ครั้งที่ 7/2562)

 

17 ก.ย. 62 นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำมะโน/สำรวจ ในการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนกองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

 

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวร

 • โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนกันยายน 2562 (ครั้งที่ 7/2562)

  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประช

 • ประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

  ประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ย

 • โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2562

  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประช

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.