• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 • พิธีบวงสรวงประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ปี 2561

  พิธีบวงสรวงประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ปี 2561

 • ประชุมประจำเดือนสำนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2561

  ประชุมประจำเดือนสำนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2561

 • โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2561

  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประช

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.