ข่าวมาใหม่

  • ประกาศรับสมัครงานสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

    ประกาศรับสมัครงานสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

  • ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(6 พ.ย. - 19 พ.ย.2558)

    ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(6 พ.ย. - 19

  • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือน กันยายน 2559

    ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือน กันยายน 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.