ประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561

ประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561

 

      วันที่ 11 กันยาน 2561  เวลา 09.00 น. นางธีราพร  วิจิตปัญญา  สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 25... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ภาคเหนือ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560"

การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ภาคเหนือ

 

วันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 นางธีราพร  วิจิตปัญญา  สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน

หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน

 

วันที่ 5 กันยายน 2561 นางธีราพร วิจิตปัญญา สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นเกียรติการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2561

  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประช

 • การลงพื้นที่ตรวจราชการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ

  การลงพื้นที่ตรวจราชการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจ

 • ประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561

  ประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

 • การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ภาคเหนือ

  การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.256

 • หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน

  หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับช

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔ โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘
E mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.